CASE: Fokus på wifi
i 1.5-plansvilla med källare


Router/switch-kombination med accesspunkter för wifi

På källarplan sitter inkommande fiber med router/switch. I en "smatt" på entréplan har kablar dragits för accesspunkter. En accesspunkt på entréplan och en på övre plan där den dolts i en bokhylla.

Accesspunkterna har både 2.4GHz och 5GHz. 2.4GHz når hela huset med mycket bra signal och 5GHz når i princip alla våningsplan. Anm. Även om 5GHz ger bra hastighet har den kort räckvidd så om extrem wifi-hastighet är viktig behöver man alltid fler accesspunkter.

1.5-plansvilla sett från ovan
 
Sett från sidan