CASE: Wifi och gigabit-nätverk
i 1.5-plansvilla med källare


Router/switch-kombination med en accesspunkt för wifi

På källarplan sitter inkommande fiber med router/switch. Utmed VA-stammen mitt i huset har nätverket dragits med en accesspunkt placerad mitt i huset, ett nätverksuttag för Apple-TV på entréplan vid TV och ett nätverksuttag till kontoret på ovanvåningen. En extra switch har också placerats på ovanvåningen, från denna switch kan man dra fler kablar via husets vind vid behov. Alla kablar har dragits i garderober för att de ska synas så lite som möjligt.

Accesspunkten har både 2.4GHz och 5GHz. 2.4GHz når hela huset med mycket bra signal och 5GHz når hela entréplan (där man oftast befinner sig).

1.5-plansvilla sett från ovan
 
Sett från ovan

1.5-plansvilla sett från sidan
 
Sett från sidan